Hitta kursen för dig

JavaScript Foundation

Inget språk har gjort en så lång resa som JavaScript: från en klen script-kompis till en näringslivets hörnsten på bara 20 år eller så. Idag kan det med fog kallas världens populäraste språk. Det ligger till grund för hela ekonomier. JavaScript är viktigt, och kommer att förbli viktigt under den överskådliga framtiden. Det är svårt att överbetona hur viktigt det är, eller att överinvestera i att lära sig det.

Den här kursen förbereder dig på många JavaScript-baserade bibliotek och ramverk, genom att kika bakom kulisserna för hur de fungerar. Vi fokuserar på tekniker och mönster, men förklarar dem med konkreta exempel från den verkliga världen.

Hos Edument är vi stolta över att ha ett antal lärare i våra led med en djup och omfattande JavaScript-kunskap, ivriga att visa vad det är som gör språket speciellt, lite konstigt, och värt att kunna. Det bästa sättet att lära ut någonting är med entusiasm. Eftersom vi har en djup investering i JavaScript lär vi även ut det för att inspirera andra att göra storslagna saker med språket.

Målgrupp

Personer som just börjar bygga applikationer på webb-plattformen, eller som är självlärda webbutvecklare som vill fylla ut grunderna.

Förkunskaper

Den här kursen riktar sig till folk med utvecklarbakgrund. En stabil förkunskap om HTML, DOM och CSS förutsätts också.

 Dag 1

 • En snabbkurs i syntax
 • Fallstudie: en enkel app
 • jQuery och andra bibliotek
 • Funktioner (och varför de spelar roll)
 • "Functional programming light"
 • Node.js
 • Asynkroni - callbacks och promises

Dag 2

 • Vanliga mönster
 • API-skrivande
 • Objekt
 • JavaScritps OLOO-mentalitet ("Objects Linking to Other Objects")
 • En utvecklarmiljö: bundling, testning, minifiering, "transpilering"
 • Att dra nytta av browserns utvecklingsverktyg
 • Fallstudie: modeller och vyer

Kursinformation

Kurskod: T180
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 21 500 SEK
Språk: Engelska

Kursschema

Göteborg
3 dec Boka nu
Stockholm
11 jun Boka nu
17 sep Boka nu
12 nov Boka nu
Malmö
17 maj Boka nu
3 sep Boka nu

Lärare

Dela

Relaterade kurser

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms