Hitta kursen för dig

Mjukvaruarkitektur

Arkitektur är ofta vad som skiljer ett lyckat projekt från kaos. Moderna system lägger höga krav på arkitekten och utvecklarna.

De ska vara:

 • persistenta, och inte tappa information
 • tillgängliga och klara belastningstoppar
 • lätta att integrera med andra system
 • distribuerade (ibland)
 • säkra
 • testbara
 • lätta att bygga ut och förvalta


Alla känner till problemen, men de traditionella lösningarna som lärs ut brukar leda till stora system med stora problem. Den här kursen lär dig alternativa mönster, saknade pusselbitar, och att det finns fler sätt att lösa problemen.

På den här kursen tar vi en titt på beprövade lösningar för hållbara system: testdriven utveckling, domändriven design, services, event-sourcing och en mängd andra mönster. Målet är att ge dig en djup förståelse, så att du sedan kan komma tillbaka till ditt eget projekt och applicera dessa lösningar.

Vi får ofta höra att denna kurs erbjuder saker som andra kurser inte har. Det beror på att vi har utformat den utifrån många års erfarenhet i storskaliga projekt i industrin.

Målgrupp

Utvecklare och arkitekter som ska designa system eller ikläda sig arkitektrollen i sitt projekt.

Förkunskaper

Ett par års utveckling. Gärna i något objektorienterat språk (som Java, C#, C++). Kursen är dock språk- och plattformsoberoende.

The Role of The Architect

 • Why design matters
 • Complexity
 • The architect's place in the team.
 • Why architecture is hard.  

Getting feedback

 • TDD
 • Continuous Integration & deployment
 • Refactoring
 • Software metrics

Domain Driven Design (DDD)

 • Bounded contexts
 • Ubiquitous language
 • Entity and value objects
 • Invariants
 • Aggregates

Data Access Architecture

 • CAP theorem
 • ORM mapping
 • NoSQL databases
 • Polyglot persistance

Event sourcing

 • State vs event sourcing
 • Building an event store

CQRS

 • Semantic operations
 • Read vs Write
 • The CQRS pattern
 • Commands and events
 • Write and read sides
 • Integration
 • Testing

Architecture patterns

 • Sagas and process managers
 • Circuit breakers

Services

 • Micro-services
 • REST APIs
 • Hypermedia
 • Creating scalable and reliable APIs
 • Webhooks
 • GraphQL

Containers

 • Container vs Virtual machines
 • Docker
 • Docker files & images
 • Serverless

Security

 • The security challenges
 • Hacking your self
 • Social engineering
 • Securing your architecture

Identity

 • Authentication
 • Authorization
 • Tokens
 • OAuth
 • OpenID-Connect

Kursinformation

Kurskod: T100
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 21 500 SEK
Språk: Engelska

Kursschema

Stockholm
1 oktBoka nu
12 novBoka nu
10 decBoka nu
Malmö
10 sepBoka nu
26 novBoka nu
17 decBoka nu
23 jun 2019Boka nu

Lärare

Dela

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms