Sök bland alla våra kurser

Mjukvaruarkitektur

Arkitektur är ofta vad som skiljer ett lyckat projekt från kaos. Moderna system lägger många krav på arkitekten och utvecklarna. De ska vara:

 • persistenta, och inte tappa information
 • tillgängliga och klara belastningstoppar
 • lätta att integrera med andra system
 • distribuerade (ibland)
 • säkra
 • testbara
 • lätta att bygga ut och förvalta

Alla känner till problemen, men de traditionella lösningarna som lärs ut brukar leda till stora system med stora problem. Den här kursen lär dig alternativa mönster, saknade pusselbitar, och att det finns fler sätt att lösa problemen.

På den här kursen tar vi en titt på beprövade lösningar för hållbara system: testdriven utveckling, domändriven design, objektorienterade principer, SOA, dependency injection och ett antal andra mönster. Målet är att ge dig en djup förståelse, så att du sedan kan komma tillbaka till ditt eget projekt och applicera dessa lösningar.

Vi får ofta höra att denna kurs erbjuder saker som andra kurser inte har. Det beror på att vi har utformat den utifrån många års erfarenhet i storskaliga projekt i industrin.

Målgrupp

Utvecklare och arkitekter som ska designa system eller ta sig an arkitektrollen i sitt projekt.

Förkunskaper

Ett par års utveckling. Gärna i något objektorienterat språk (som Java, C#, C++). Kursen är dock språk- och plattformsoberoende.

 • Arkitektens roll
 • Varför utformar saker
 • Komplexitet
 • Arkitektens plats i laget.
 • Varför arkitektur är svår.
 • Få feedback
 • TDD
 • Kontinuerlig integration och implementering
 • refactoring 
 • Programvarumetri
 • Domain Driven Design (DDD)
 • Gränsade sammanhang
 • Allestädes närvarande språk
 • Entitet och värdeobjekt
 • invarianter
 • aggregat
 • Data Access Architecture
 • CAP-stämningen
 • ORM-kartläggning
 • NoSQL databaser
 • Polyglot persistance
 • Event sourcing
 • State vs event sourcing
 • Bygga en händelse butik
 • CQRS
 • Semantisk verksamhet
 • Läs vs Skriv
 • CQRS-mönstret
 • Kommandon och händelser
 • Skriv och läs sidor
 • Integration
 • Testning
 • Arkitektur mönster
 • Sagas och processchefer
 • Brytare
 • tjänster
 • Micro-tjänster
 • REST API: er
 • hypermedia 
 • Skapa skalbara och pålitliga API-er
 • Webhooks
 • GraphQL
 • behållare
 • Container vs virtuella maskiner
 • Hamnarbetare
 • Dockerfiler och bilder
 • Server
 • säkerhet
 • Säkerhetsutmaningarna
 • Hacking yourself
 • Socialteknik
 • Säkra din arkitektur
 • Identitet
 • autentisering
 • Tillstånd
 • tokens
 • OAuth
 • OpenID-Connect

Kursinformation

Kurskod: T100
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 19 500 SEK
Språk: Engelska

Kurs schema

Göteborg
24 maj 2018 Boka nu
Malmö
26 feb 2018 Boka nu
6 sep 2018 Boka nu
26 nov 2018 Boka nu
Oslo
24 maj 2018 Boka nu
Stockholm
22 feb 2018 Boka nu
17 maj 2018 Boka nu
12 nov 2018 Boka nu

Lärare

Dela

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms