Hitta kursen för dig

Intermediate Perl

 Perl skapades 1987, och har under sin uppväxt dragit till sig systemadministratörer, webbutvecklare, bioinformatiker och applikationsutvecklare. Språket som sådant har också utvecklats; Perl av idag ser inte ut som Perl från 90-talet.

Kom och lär dig att skriva effektiv, uttrycksfull Perl, med alla verktyg och tekniker som har upptäckts sedan vi konstaterade att det är en bra idé att deklarera variabler.

Lär dig från våra väldigt erfarna lärare hur man skriver modern, välstrukturerad, hållbar Perl.

Kursen är en fortsättningskurs och riktar sig till personer med en grundläggande förståelse av Perl, men som vill ta nästa steg med språket och dess verktyg.

Målgrupp

Utvecklare med en förståelse för grunderna i Perl, som vill ta sin kunskap om språket och dess verktyg till nästa nivå. 

Förkunskaper

 Ska gärna ha arbetat med Perl tidigare.  

Kännedom om variabler, if-satser och for-loopar, fil-I/O, arrayer och hashar, referenser.

 Dag 1

use strict;

 • Från scriptare till utvecklare
 • Ignorera inte varningar
 • "Fail fast"

Saker du behöver veta

 • Scoping
 • Slicing
 • Kontext
 • map, grep och sort

Moose

 • Introduktion till Moose
 • Klasser
 • Metoder
 • Attribut
 • OO och Perl

CPAN

 • Hitta moduler
 • Installera moduler
 • Testers/Reviews/RT
 • cpanminus

Dag 2

Essentiella moduler

 • Data::Dumper
 • Carp
 • DateTime
 • Dancer
 • Log4perl
 • Try::Tiny
 • autodie
 • XML::LibXML
 • Template::Toolkit
 • LWP::UserAgent
 • DBIx::Class

Parsning och matchning

 • Repetition av regex-syntax
 • Vanliga use cases
 • När man inte ska använda regex
 • Regexp::Grammars

TDD

 • TDD och Perl
 • Testa moduler
 • Skriva testbar kod

Verktyg

 • Profilering (Devel::NYTProf)
 • Deparse
 • Perl::Tidy
 • Perl::Critic

Perl-communityn

 • Perl Monger-grupper
 • Konferenser och workshops

Perl 6

 • Två Perl
 • De bra bitarna
 • En liten bit av framtiden, idag

Kursinformation

Kurskod: T290
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 21 500 SEK

Kursschema

Malmö
29 oktBoka nu

Lärare

Dela

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms