Filtrera

Intermediate Perl

 Perl skapades 1987, och har under sin uppväxt dragit till sig systemadministratörer, webbutvecklare, bioinformatiker och applikationsutvecklare. Språket som sådant har också utvecklats; Perl av idag ser inte ut som Perl från 90-talet.

Kom och lär dig att skriva effektiv, uttrycksfull Perl, med alla verktyg och tekniker som har upptäckts sedan vi konstaterade att det är en bra idé att deklarera variabler.

Lär dig från våra väldigt erfarna lärare hur man skriver modern, välstrukturerad, hållbar Perl.

Kursen är en fortsättningskurs och riktar sig till personer med en grundläggande förståelse av Perl, men som vill ta nästa steg med språket och dess verktyg.

  Målgrupp

   Ska gärna ha arbetat med Perl tidigare.  

  Kännedom om variabler, if-satser och for-loopar, fil-I/O, arrayer och hashar, referenser.

   Dag 1

  use strict;

  • Från scriptare till utvecklare
  • Ignorera inte varningar
  • "Fail fast"

  Saker du behöver veta

  • Scoping
  • Slicing
  • Kontext
  • map, grep och sort

  Moose

  • Introduktion till Moose
  • Klasser
  • Metoder
  • Attribut
  • OO och Perl

  CPAN

  • Hitta moduler
  • Installera moduler
  • Testers/Reviews/RT
  • cpanminus

  Dag 2

  Essentiella moduler

  • Data::Dumper
  • Carp
  • DateTime
  • Dancer
  • Log4perl
  • Try::Tiny
  • autodie
  • XML::LibXML
  • Template::Toolkit
  • LWP::UserAgent
  • DBIx::Class

  Parsning och matchning

  • Repetition av regex-syntax
  • Vanliga use cases
  • När man inte ska använda regex
  • Regexp::Grammars

  TDD

  • TDD och Perl
  • Testa moduler
  • Skriva testbar kod

  Verktyg

  • Profilering (Devel::NYTProf)
  • Deparse
  • Perl::Tidy
  • Perl::Critic

  Perl-communityn

  • Perl Monger-grupper
  • Konferenser och workshops

  Perl 6

  • Två Perl
  • De bra bitarna
  • En liten bit av framtiden, idag

  Kursinformation

  Kurskod: T290
  Kurslängd: 2 dagar
  Pris: 21 500 SEK

  Kursschema

  Malmö
  2 sepBoka nu
  12 decBoka nu

  Lärare

  Dela

  Kontakta oss för mer information

  040 61 70 720
  info@edument.se


  Alla priser är exkl. moms