Filtrera

Introduktion ASP.NET MVC 5 med Test Driven Utveckling

Denna kurs ger din ASP.NET  MVC 5 utveckling en god start i rätt riktning! Den plockar ut och förklarar vad du behöver känna till för att använda ramverket effektivt  och utveckla testbara lösningar. 

Medan kursen har fokus på praktiska färdigheter, tas också tid  att förklara viktiga begrepp, inklusive hur HTTP fungerar,  MVC-designmönstret, TDD-arbetsflödet och dependency inversion.

 • ASP.NET

Målgrupp

.NET-utvecklare som vill lära sig utveckla webbapplikationer med hjälp av MVC och TDD.

Förkunskaper

Goda kunskaper om programmering i C# och på .NET-plattformen. Även viss kunskap om HTML och CSS, och kanske lite erfarenhet av JavaScript.

Detta kommer du att lära dig:

Dag 1


Web and MVC Fundamentals


 • How the web works: HTTP, servers, clients, statelessness
 • A little history: ASP Classic, ASP.NET WebForms, other approaches
 • The MVC pattern: models, views and controllers

Hello World


 • Creating an ASP.NET MVC web application
 • Our first controller and view
 • Adding a basic model
 • Convention over configuration

Testing Fundamentals


 • What is Test Driven Development?
 • Introduction to NUnit
 • Writing our first controller test

Routes


 • The relationship between routes and controllers
 • Adding more routes
 • Routes and linking
 • Examining the request lifecycle

Better Testing with Dependency Inversion


 • What is DI, and why does it matter?
 • Refactoring towards DI
 • Testing using hand-crafted stub objects
 • Introduction to StructureMap
 • Integrating StructureMap with ASP.NET MVC

Dag 2


The Razor View Engine


 • The Razor approach
 • Loops and conditionals
 • Built-in helpers
 • Creating your own helpers
 • Layouts
 • Partial views
 • What NOT to do in a view

Introducing Forms


 • Adding a form and posting to a controller
 • FormCollection - often a last resort
 • Parameter binding
 • Model binding
 • Forms and testing

Linking to a Database


 • A short introduction to Entity Framework
 • Entities as the model
 • Testable approaches to data access
 • Scaffolding

Validation


 • Client-side vs. server-side validation
 • Validation annotations
 • Custom validation
 • Validation and testing

Dag 3


JavaScript and Ajax Basics


 • What is Ajax?
 • Introducing jQuery
 • The Ajax helper for partial page updates
 • Unobtrusive JavaScript

Web API


 • Introduction to JSON
 • What is a RESTful service?
 • Writing API controllers
 • Understanding HTTP verb to method conventions
 • Calling services from JavaScript
 • Testing Web APIs

Security


 • The web is a dangerous place
 • XSS
 • Direct Object References
 • CSRF
 • Authentication
 • Authorization

Kursinformation

Kurskod: T225
Datum: 10 dec 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 25 900 SEK
Språk: Engelska

Lärare

Dela

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms