Filtrera

Avancerad C#

I den här kursen hjälper vi dig att bli en mer effektiv C#-utvecklare. Vi lär oss om generics, LINQ (Language Integrated Query) och lambdauttryck. Vi använder enumerations, nullable-typer, initializers och extension methods för att skriva renare kod som är lättare att underhålla. Den här kursen är för dig som har praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för språket C#,  och den kommer att lyfta dig till nästa nivå. Vi jobbar med de senaste versionerna av C# och tar även en titt på .NET Core.

 • .NET
 • C#

Målgrupp

Utvecklare med ett par års erfarenhet av .NET som vill gå in på djupet.

Förkunskaper

Du bör ha gått *Beginning C#*, eller ha motsvarande förkunskaper.

Dag 1

C# Recap

 • Structs, classes and interfaces
 • Methods, properties and fields
 • Inheritance vs. interface implementation
 • Generic collections

Implementing generic types

 • Taking and passing type parameters
 • Using type parameters
 • Generic types consuming generic types
 • Constraints

Introduction to Linq

 • What Linq is
 • Writing simple queries
 • Anonymous types
 • Sorting
 • Understanding on-demand execution

Dag 2

Data structures

 • Nullable types
 • Enums
 • Array and collection initializers
 • Iterators and the yield keyword
 • Checked/unchecked

Overloading and extending

 • Overloading methods
 • Operator overloading
 • Extension methods

Lambda expressions and delegate types

 • Func, Action and Lambdas
 • Taking lambdas as method arguments
 • Creating your own delegate types

Dag 3

Creating richer types

 • Nested classes
 • The partial keyword
 • The IDispose interface and the using keyword

Richer Linq

 • Take, Skip, Distinct and Single
 • Min, max, sum and average
 • Let
 • The Linq method syntax
 • Linq to SQL
 • Linq to XML

Threads and Tasks

 • Threads
 • The .NET thread pool
 • Tasks

Serialization

 • XML

Kursinformation

Kurskod: T220
Datum: 25 sep
Plats: Malmö
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 25 900 SEK
Språk: Engelska

Lärare

Dela

Kontakta oss för mer information

040 61 70 720
info@edument.se


Alla priser är exkl. moms