Introduktion till GraphQL - klientsidan

En hands-on-introduktion till GraphQL, det (ganska) nya frågespråket från Facebook. GraphQL är byggt runt en enkel princip: fråga efter vad du behöver, och få bara det, i ett förutsägbart format.

Språket gör det möjligt för oss att definiera våra requests på ett starkt typat sätt.  Vi kan hämta data från multipla relaterade databaser eller API:er, och vi vet på förhand formen på data som returneras.  I det här föredraget går vi igenom problemet som GraphQL försöker lösa, och sedan hoppar vi framåt och tittar på hur en GraphQL-lösning skulle kunna se ut.

Vi experimenterar med GraphQL och se hur vi kan hämta data med frågespråket.  Vi tar en titt på frågor, muteringar, variabler, fragment, och filter.  Vi experimenterar med att hämta olika typer av data och diskuterar varför vi kan föredra den här nya standarden hellre än ett traditionellt REST-API.


Agenda:

17.30 -17.45 – Mingel

17.45 -18.30 – Presentation

18.30 -19.00 - Pizza paus

19.00 - 20.00 - Q&A

  Information om eventet

  Talare:
  Stephen Lau
  Ort: Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö
  Pris: 0 SEK
  Datum: 18 apr 2018
  Tid: 19:30 - 22:00

  Kontakta oss för mer information

  040 61 70 720
  info@edument.se