31 aug 2018

Nu lanserar vi Beginning ASP.NET Core


net_core_blogg.jpg


Varför ska man satsa på ASP.NET Core?

Klassisk ASP.NET webforms och MVC kommer självklart att finnas kvar men det är helt klart ASP.NET Core som Microsoft satsar sina resurser på. ASP.NET Core är en total omskrivning av det klassiska ASP.NET ramverket och Microsoft har nu fått ett ypperligt tillfälle att ta fram ett helt nytt ramverk som bygger på moderna principer.

En av de stora nyheterna med .NET Core-plattformen är att den inte enbart fungerar på Windows utan även på Linux och MacOS. Detta är en revolutionerande helomvändning från hur Microsoft arbetade tidigare. Microsoft har varit tvungna till detta på grund av hotet från andra plattformar/språk, speciellt Node.js. Men även faktumet att utvecklare som siktar på molnet gärna kör på Linux-maskiner för att spara på licenskostnaderna. Till och med SQL-Server kör numera också på Linux och för en utvecklare som varit med några år känns detta verkligen helt galet!

När det kommer till prestandan har ASP.NET Core haft en mycket spännande resa och nu fokuserar Microsoft mycket resurser på att optimera ramverket. Detta syns speciellt i TechEmpowers benchmarks där ASP.NET Core har haft en otrolig resa mot toppen och idag klarar upp till 7,000,000 anrop per sekund!


bild1.png

(Bildkälla:www.techempower.com )

Vem använder .NET core?

Microsofts sökmotor Bing har nyligen gått över till .NET Core och ett av argumenten för denna övergång var just prestandan. Enbart övergången från .NET Core 2.0 till 2.1 gav dem en prestandaökning på hela 34%!  Även StackOverflow håller på att migrera till .NET Core plattformen. Deras Lead Architect säger på Twitter:

We're migrating Stack Overflow to .NET Core. It's not because of performance.

There are enough major wins without even factoring performance for us to move. Any performance gains are 100% in the bonus category. We'd migrate with a 0% perf improvement. – Nick Craver

“Our move to .NET Core isn't "move the code". It's about simplifying everything along the way as well to take advantage of the hundreds of wins the new platform has.”   - Nick Craver

Fungerar ASP.NET Core bara på .NET Core?

Själva namnet ASP.NET Core kan vara något vilseledande och många tror att det bara fungerar på .NET Core plattformen. Detta stämmer inte då ASP.NET Core fungerar lika väl på .NET Framework 4.x så som .NET Core. Detta innebär att du kan börja med ASP.NET Core utveckling mot .NET Framework och sedan byta till .NET Core när det passar.

Både .NET Core och ASP.NET Core är open-source och dess utveckling kan vi följa på Github där även vem som helst kan bidra med buggfixar och nya features. Hur deras resa har gått sedan start kan man läsa om i bloggposten Open Source .NET – 3 years later. Över tiden har Microsoft mottagit över 19000 externa bidrag från över 3700 organisationer

bild2.pngOpen source och cross-platform

Både .NET Core och ASP.NET Core är open-source och dess utveckling kan vi följa på Github där även vem som helst kan bidra med buggfixar och nya features. Hur deras resa har gått sedan start kan man läsa om i bloggposten Open Source .NET – 3 years later. Över tiden har Microsoft mottagit över 19000 externa bidrag från över 3700 organisationer


Kursens Innehåll

Kursen Beginning ASP.NET Core är en kurs på tre dagar som går igenom bland annat:

 • Web fundamentals
 • Introduction to ASP.NET Core
 • The request pipeline
 • Introduction to MVC
 • Testing with xUnit
 • Routes
 • Dependency Inversion
 • Razor View Engine
 • Forms
 • Database and Entity Framework Core
 • Validation
 • Web API
 • Security
 • Introduction to Razor pages

Kursen innehåller många demonstrationer och övningar där du får utveckla en webbapplikation från start till slut och prova på de olika koncepten vilket ger dig en stabil grund inom ASP.NET Core, ett nytt spännande kapitel i .Net´s utveckling.

Läs mer om kursen

Relaterade kurser

 • Beginning ASP.NET Core

  Denna kurs ger din ASP.NET Core utveckling en god start i rätt riktning!

  Kursområde: .Net
  Omfattning: 3 dagar
  Kostnad: 25 900 SEK