4 jul 2017

Management 3.0 - Framtidens agila ledarskap

Är ledarskap inte något bara för chefer och företagsledare?

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla  leder vi på något sätt. Ledarskap är dessutom för viktigt för att lämnas  enbart till cheferna. Utbildningen riktar sig till dem som vill  utveckla sitt agila ledarskap och ett urval av titlar som brukar närvara  är teamchef, konsultchef, utvecklingschef, CEO, agil coach, agil  utvecklare, HR-chef, produktägare, Scrum Master. Den gemensamma nämnaren  hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de tycker om ledarskap samt  vill fortsätta att utveckla både sig själva och sin omgivning,  fortsätter Björn Lindell.

Vad är agilt ledarskap och hur skiljer sig det mot traditionell organisation? Vad blir chefens roll i en agil organisation?

Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och  förtroende från ledningen. Vilka förutsättningar gäller och vad har vi  för utmaningar är något som företagsledningar alltid måste ha koll på.  Självorganisering kan leda till vad som helst. Team kan inte uppnå sina  mål om medlemmarna saknar kompetens och därför måste chefer/ledare bidra  till utvecklingen av kompetensen.

Change Management, förändringsledning, är något alla organisationer  kämpar med. Är man inte under utveckling är man under avveckling och  därför gäller det att jobba med ständig förbättring. I praktiken innebär  detta att chefer/ledare ska agera som “change agents” och utveckla  organisationen. Här är Managment 3.0 ett viktigt och väldigt hjälpsamt  verktyg, avslutar Björn Lindell.

Relaterade kurser

  • Scrum Master med certifiering

    Scrum är det mest spridda agila ramverket, och är numera nästan standard i IT-världen. Lär dig de agila grunder som Scrum vilar på och hur ni kan jobba bättre med Scrum. Kursen förbereder dig för en certifiering (PSM I) enligt Scrum.org.

    Kursområde: Agila metoder
    Omfattning: 2 dagar
    Kostnad: 17 500 SEK