9th Dec. 2016

Why teacher and developer is the perfect work combination

Why teacher and developer is the perfect work combination

Läs hela artikeln på svenska längre ned.

Edument believe that shared knowledge is good knowledge. That’s why we love education and our courses so much. But sometimes we get the question “why teach when you can do?”

Generally the career path for a developer is junior developer to senior developer, but after that you either stay in the same position or go to management. We think that the next step should be senior developer and teacher.

There are a number of advantages with being a teacher, combined with being a developer consultant. When Edument’s experts and teachers were asked about the biggest benefits with their role, everyone had one answer in common:

the moment when participants smile because they grasp a new concept

But of course there are more benefits. Let us mention them all and hear what some of our experienced teachers have to say.

1. Constant skills development. We are proud that we always develop new courses, with new materials. To be able to do this teachers always need to be at the forefront of new advancements in the field. Edument both educates and carries out development projects at leading international tech companies, and to be able to do this it is required that we are leading in our field - software development and education.

I get the freedom to grow - Martin Andersson

2. No day is the same as another. During one week our teachers might be in Stockholm teaching for two days, spend one day developing for a client and the rest of the week on creating new course material and preparing for new courses. The job will give a broad variety of tasks, freedom to plan your time and teach the courses you are especially interested in.

I feel that I get the best of two worlds. Combining practical work for clients with theory while teaching my courses. That is also a reason why I can be a good teacher - I know what works when out in the real world. - Vincent Andersson

3. People! You will get to know a lot of people. A part of your job is to communicate and connect with people who want to learn something from you. Other people give encouragement and new insights and perspectives.

One virtue of being a teacher is that I get to share my knowledge and trigger a new understanding in the participants’ minds - Jukka Nylund

4. Inspiration. As was mentioned before, the feeling you get as a teacher when the participants learn something new and understands a new concept, is incredible. Being a teacher makes you a part of educating the future developers and the opportunity to give them their first experience of a specific coding language or framework.

One of the best things about teaching is when the light goes on in people's eyes — they understand a concept. That's why I love teaching, to be there when that moment of understanding happens. - Carl Mäsak


teacher Edument


Varför den perfekta yrkeskombinationen stavas “lärare och utvecklare”.

På Edument tycker vi att delad kunskap är bättre kunskap. Det är därför vi älskar utbildning och våra kurser så mycket. Men då och då får vi frågan “varför ska jag välja att vara lärare?”

Vi tycker att det finns fler steg på karriärsstegen än de två som det oftast refereras till: junior utvecklare och därefter senior utvecklare. Efter det stannar du antingen kvar på samma position eller befordras upp till ledningen. Vi tycker att nästa steg istället borde vara senior utvecklare och lärare!

Det finns en mängd fördelar med att kombinera läraryrket med att vara utvecklare. När vi frågade Eduments experter och lärare vad som är de största fördelarna med deras roll, var det en känsla som de alla hade gemensamt:

Det ögonblicket när du ser dina kursdeltagare börja le för att de förstår ett nytt koncept

Såklart finns det ännu fler fördelar! Vi har gjort en lista till er:

1. Ständig kompetensutveckling. Vi är stolta över att vi hela tiden utvecklar nya kurser med nytt material. För att kunna göra det måste alla lärare hela tiden ligga i framkant gällande nya utvecklingar på marknaden. Vi har både utbildningar och utvecklingsprojekt hos ledande internationella tech-företag och det innebär att vi, både i rollen som utvecklare och lärare måste vara ledande på vårt område.

Jag har friheten att utvecklas och växa - Martin Andersson

2. Ingen dag är den andra lik. Under en vecka kan en anställd på Edument spendera två dagar som lärare i Stockholm, en dag ute hos en kund och resten av veckan med att till exempel skapa nytt material, förbereda nya kurser eller arbeta i ett utvecklingsprojekt. Jobbet kommer ge en stor variation av uppgifter och som anställd har du möjlighet att styra över din arbetstid.

Jag tycker att jag får det bästa av två världar. Detta genom att jag kan kombinera praktiskt arbete ute hos kund med teori när jag undervisar. Det är också en anledning till att jag kan vara en riktigt bra lärare - jag vet vad som funkar ute i den riktiga världen - Vincent Andersson

3. Människor! Du får möjlighet att lära känna mycket nya människor! En del av jobbet är att kommunicera och skapa en kontakt med människor som vill lära sig utav dig. De människor du möter kommer garanterat ge dig både nya insikter och nya perspektiv.

En stor fördel med att vara lärare är att jag får möjlighet att dela med mig av min kunskap och väcka nya tankar hos kursdeltagarna - Jukka Nylund.

4. Inspiration. Som tidigare nämnt är känslan du får som lärare när kursdeltagarna förstår ett nytt koncept, något utöver det vanliga. Våra lärare är med och utbildar framtidens utvecklare, och är kanske också den som ger dem deras första aha-upplevelse kring något specifikt ramverk eller språk.

En av höjdpunkterna med att utbilda är när man ser att ljuset tänds i deltagarnas ögon - de förstår ett koncept som jag förklarar. Det är därför jag älskar att vara lärare, för att kunna vara där vid precis det ögonblicket - Carl Mäsak.

News & feeds

Join our free seminars

We have two interesting evening seminars coming up in Malmö. Autumn's program will be coming soon!

Read more >

New course: JavaScript Foundation

This course explains the language in depth, how JavaScript works and what parts of it are important, with the best teachers in the field ready to help you out.

Read more

What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

New seminar at Edument on the 9th Feb in Malmö. What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

Read more about the seminar here>

JavaScript has already won

Välkommen till ännu ett intressant seminarium hos Edument.

Läs mer om eventet här & boka din plats här >

JavaScript Foundation

Are you searching for a JavaScript course which will give you the essential base and understanding of JavaScript? Modern JavaScript now has an even more modern challenger!

Read more >