19th May. 2017

Management 3.0 är framtidens agila ledarskap

Management 3.0 är framtidens agila ledarskap

Är ledarskap inte något bara för chefer och företagsledare?

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på något sätt. Ledarskap är dessutom för viktigt för att lämnas enbart till cheferna. Utbildningen riktar sig till dem som vill utveckla sitt agila ledarskap och ett urval av titlar som brukar närvara är teamchef, konsultchef, utvecklingschef, CEO, agil coach, agil utvecklare, HR-chef, produktägare, Scrum Master. Den gemensamma nämnaren hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de tycker om ledarskap samt vill fortsätta att utveckla både sig själva och sin omgivning, fortsätter Björn Lindell.

Vad är agilt ledarskap och hur skiljer sig det mot traditionell organisation? Vad blir chefens roll i en agil organisation?

Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och förtroende från ledningen. Vilka förutsättningar gäller och vad har vi för utmaningar är något som företagsledningar alltid måste ha koll på. Självorganisering kan leda till vad som helst. Team kan inte uppnå sina mål om medlemmarna saknar kompetens och därför måste chefer/ledare bidra till utvecklingen av kompetensen.

Change Management, förändringsledning, är något alla organisationer kämpar med. Är man inte under utveckling är man under avveckling och därför gäller det att jobba med ständig förbättring. I praktiken innebär detta att chefer/ledare ska agera som “change agents” och utveckla organisationen. Här är Managment 3.0 ett viktigt och väldigt hjälpsamt verktyg, avslutar Björn Lindell.

Läs mer om kursen här

News & feeds

Join our free seminars

We have two interesting evening seminars coming up in Malmö. Autumn's program will be coming soon!

Read more >

New course: JavaScript Foundation

This course explains the language in depth, how JavaScript works and what parts of it are important, with the best teachers in the field ready to help you out.

Read more

What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

New seminar at Edument on the 9th Feb in Malmö. What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

Read more about the seminar here>

JavaScript has already won

Välkommen till ännu ett intressant seminarium hos Edument.

Läs mer om eventet här & boka din plats här >

JavaScript Foundation

Are you searching for a JavaScript course which will give you the essential base and understanding of JavaScript? Modern JavaScript now has an even more modern challenger!

Read more >