3rd Apr. 2017

Edument gästade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Edument gästade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Önskan att göra bra utbildning tillgänglig för fler människor och fler företag är den drivande kraften bakom Edument. För oss är delad kunskap alltid bättre kunskap. Vi är stolta över att få vara en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens arbete för ökat entreprenörskap i Sverige, säger Acke Salem, CEO på Edument.

Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram ska inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer. Genom att presentera förebilder och att i dialog möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter är målsättningen att långsiktigt bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling.

News & feeds

Join our free seminars

We have two interesting evening seminars coming up in Malmö. Autumn's program will be coming soon!

Read more >

New course: JavaScript Foundation

This course explains the language in depth, how JavaScript works and what parts of it are important, with the best teachers in the field ready to help you out.

Read more

What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

New seminar at Edument on the 9th Feb in Malmö. What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

Read more about the seminar here>

JavaScript has already won

Välkommen till ännu ett intressant seminarium hos Edument.

Läs mer om eventet här & boka din plats här >

JavaScript Foundation

Are you searching for a JavaScript course which will give you the essential base and understanding of JavaScript? Modern JavaScript now has an even more modern challenger!

Read more >