28th May. 2017

Därför är TypeScript värt att titta närmare på

Därför är TypeScript värt att titta närmare på

Tänk dig att JavaScript är en penna. Du är inte så jätteförtjust i den, men den kan åtminstone sätta bläck på papper så att du kan göra ditt jobb. TypeScript är när någon säger till dig "här, använd den här pennan istället; den gör samma saker som din gamla penna, men den hjälper dig att skriva rätt och ger dig dessutom vettiga tips på vägen om vad som funkar och vad som måste fixas”.

TypeScript är en bättre version av JavaScript?

I slutänden kommer du att kunna skicka in arbete av högre kvalitet, eftersom TypeScript redan har hittat en massa misstag på vägen som man inte behöver köra programmet för att upptäcka. Och du kan arbeta snabbare, mer effektivt, och med högre förtroende för att saker blir rätt.

En sak som jag har insett på vägen är att det inte handlar så mycket om “fel hittas under kompilering” som “fel hittas medan man skriver koden”. Moderna utvecklingsmiljöer som Visual Studio och WebStorm har utmärkt stöd för att hitta fel i och ge tips om ens kod under gång, medan man skriver. Folk som kommer från de stora statiska språken är redan vana vid detta, och det brukar kännas lite som att TypeScript återställer ordningen lite efter att man har saknat IntelliSense i vanlig JavaScript.

I StackOverflows enkät 2016 kom TypeScript etta som svar på frågan “vilken teknologi skulle du helst vilja använda?”. Det är anmärkningsvärt för ett språk att ha klättrat upp till första plats på bara några år. Det visar lite på att det finns ett verkligt behov av TypeScript; att man ser värdet.

Okej, men vad är haken? Varför använder inte alla TypeScript? Finns det inga nackdelar?

Anders Hejlsberg (skapare av TypeScript) fick den frågan i en podcast en gång. Hans svar var “TypeScript är en värdeproposition som det inte är rationellt att tacka nej till”. Du kan skriva samma JavaScript-kod som du gjorde förut, men du får tidiga varningar om saker som kan gå fel eller kommer att gå fel, eller bara är riskabla eller problematiska på något sätt.

I realiteten tas ett beslut som “byt till TypeScript” alltid i en kontext. Man har existerande JavaScript-kod, externa beroenden, etc. Även i ett sådant läge finns det dock goda möjligheter att överväga TypeScript. Ett existerande projekt kan till exempel välja att migrera källfil för källfil; TypeScript är smidigt nog att hantera en kodbas med en mix av JavaScript- och TypeScript-kod. Man väljer även själv med olika konfigureringsflaggor hur strikt man vill att TypeScript ska vara med ens kod. Där kan man göra en avvägning mellan striktare/bättre typkontroller å ena sidan, och enklare migrering å andra sidan.

Jag har hört att man ska använda Flow istället. Är det sant?

Flow är ett intressant alternativ med ungefär samma säljpunkter som TypeScript. (Flow är utvecklat av Facebook och TypeScript av Microsoft. Båda är öppen källkod.) Vid det här laget är det dock ganska tydligt att TypeScript har “vunnit” i den bemärkelsen att det har en stor community och massor av understöd från alla håll. Lite liknande situationen med Git och Mercurial; det senare är ett fullgott alternativ, men det har en betydligt mindre marknadsandel.

Du har gjort en kurs för folk som vill veta mer om TypeScript?

Ja! I kursen kan man se tydligt hur JavaScript har vuxit upp, och hur man kan kombinera det bästa av TypeScript, moderna verktyg, testdriven utveckling, och moderna utvecklingsmetoder för att bygga icke-trivial mjukvara för browsern och för Node.js.

Läs mer om kursen här

News & feeds

Join our free seminars

We have two interesting evening seminars coming up in Malmö. Autumn's program will be coming soon!

Read more >

New course: JavaScript Foundation

This course explains the language in depth, how JavaScript works and what parts of it are important, with the best teachers in the field ready to help you out.

Read more

What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

New seminar at Edument on the 9th Feb in Malmö. What happens when you manage over 10TB of data in PostgreSQL?

Read more about the seminar here>

JavaScript has already won

Välkommen till ännu ett intressant seminarium hos Edument.

Läs mer om eventet här & boka din plats här >

JavaScript Foundation

Are you searching for a JavaScript course which will give you the essential base and understanding of JavaScript? Modern JavaScript now has an even more modern challenger!

Read more >