19th May, 2017

Management 3.0 är framtidens agila ledarskap

Människor är de viktigaste delarna i en organisation och ledarna måste göra allt de kan för att hålla dem aktiva, kreativa och motiverade. Vad har vi för drivkrafter? Vad motivera oss? Vad har vi för grundläggande behov? Detta blir allt mer viktigt i alla organisationer och företag. Utan detta blir vi inte lönsamma och hållbara i verksamheterna som ständigt förändras, säger Björn Lindell, lärare och kurschef hos Edument.

 

Är ledarskap inte något bara för chefer och företagsledare?

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på något sätt. Ledarskap är dessutom för viktigt för att lämnas enbart till cheferna. Utbildningen riktar sig till dem som vill utveckla sitt agila ledarskap och ett urval av titlar som brukar närvara är teamchef, konsultchef, utvecklingschef, CEO, agil coach, agil utvecklare, HR-chef, produktägare, Scrum Master. Den gemensamma nämnaren hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de tycker om ledarskap samt vill fortsätta att utveckla både sig själva och sin omgivning, fortsätter Björn Lindell.

Vad är agilt ledarskap och hur skiljer sig det mot traditionell organisation? Vad blir chefens roll i en agil organisation?

Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och förtroende från ledningen. Vilka förutsättningar gäller och vad har vi för utmaningar är något som företagsledningar alltid måste ha koll på. Självorganisering kan leda till vad som helst. Team kan inte uppnå sina mål om medlemmarna saknar kompetens och därför måste chefer/ledare bidra till utvecklingen av kompetensen.

Change Management, förändringsledning, är något alla organisationer kämpar med. Är man inte under utveckling är man under avveckling och därför gäller det att jobba med ständig förbättring. I praktiken innebär detta att chefer/ledare ska agera som “change agents” och utveckla organisationen. Här är Managment 3.0 ett viktigt och väldigt hjälpsamt verktyg, avslutar Björn Lindell.

Läs mer om kursen [här] (https://edument.se/education/courses/query?q=management+3.0)

  • Please share on LinkedIn
  • Please share on Twitter
  • Please share on Facebook

News & Feeds

Expanding boundaries

Why did Therese hesitate before she accepted her latest assignment? 

Read More >

Därför är TypeScript värt att titta närmare på

Learn about what TypeScript and why you should adopt it.

Read More >

Why is the Management 3.0 so popular right now?

Leadership is not just the managers responsibility.

Read More >

Management 3.0 är framtidens agila ledarskap

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. 

Read More >

Why is adopting Scrum a challenge for many companies?

 - In some companies with a corporate culture significantly at odds with agile core values, or with …

Read More >

Copyright © Edument AB. All rights reserved.