11th Apr, 2017

Edument expands in Prague

test en

Since the start of 2010, we have grown considerably. Only last year we grew by 78 percent. Now it is possible to expand further, and we choose to expand our office here in Prague, says Acke Salem, CEO of Edument AB.

Vår stora utmaning, som för alla andra bolag i branschen, är att hitta rätt kompetens. Vi kommer aldrig att släppa Skåne och Helsingborg, det är där vårt huvudkontor ska ligga, men vi måste hela tiden hitta nya marknader och partners. Denna satsningen gynnar även de satsningar vi gör på hemmaplan. Nu får vi ett kontor med minst ett till team som kan vara till understöd för våra projekt i Europa och Asien, fortsätter Acke Salem.

Prag har överraskat sedan starten med ett stort IT-kluster, och för att ligga i framkant behöver vi finnas här eftersom det är en attraktiv plats för rekrytering av duktiga medarbetare från Väst- och Centraleuropa, förklarar Acke Salem.

Utbildningssidan är vårt huvudspår, och det ska det fortsätta med. Nu kommer vi även att lägga större tid på projektbitar ute hos kunder, här finns många nya utvecklingsområden. Vår vision för framtiden är att fortsätta vara Sveriges bästa kunskapsföretag för utbildningar inom IT. Vi kommer att fortsätta vara en stor projektleverantör till många av Sveriges största företag och ser en stor tillväxt även på utbildningssidan - inte minst inom skolans värld, där ambitionen om programmering nu även finns med i skolverkets riktlinjer för framtiden, sammanfattar Acke Salem.

Edument

Är Sveriges ledande IT- och kunskapsföretag vad det gäller att både leverera egna utbildningar, konsult- och coachning samt leda utvecklingsprojekt hos kund. Företaget har idag 30 anställda i Helsingborg och Malmö, och satsar nu även i Prag. Omsättningen var 2016 22,5 miljoner kronor.

  • Please share on LinkedIn
  • Please share on Twitter
  • Please share on Facebook

News & Feeds

Expanding boundaries

Why did Therese hesitate before she accepted her latest assignment? 

Read More >

Därför är TypeScript värt att titta närmare på

Learn about what TypeScript and why you should adopt it.

Read More >

Why is the Management 3.0 so popular right now?

Leadership is not just the managers responsibility.

Read More >

Management 3.0 är framtidens agila ledarskap

Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. 

Read More >

Why is adopting Scrum a challenge for many companies?

 - In some companies with a corporate culture significantly at odds with agile core values, or with …

Read More >

Copyright © Edument AB. All rights reserved.