EN / Courses / Management 3.0 / Course Detail

Management 3.0

2010 släppte Jurgen Appelo boken Management 3.0 och den har gjort succé över hela världen. Jurgen rankas som en av de mest inflytelserika personerna inom ledarskap och agile. Själv beskriver Jurgen sig som en “creative networker”.
Management 3.0 är den ledande modellen för agilt ledarskap och kursen grundar sig på boken.
 
Målgrupp
Ledarskap är inte bara chefernas ansvar. Det är allas ansvar. Alla leder vi på något sätt! Ledarskap är dessutom för viktigt för att lämnas enbart till cheferna.
 
Utbildningen riktar sig till dem som vill utveckla sitt agila ledarskap och ett urval av titlar som brukar närvara är teamchef, konsultchef, utvecklingschef, CEO, agil coach, agil utvecklare, HR-chef, produktägare, Scrum Master. Den gemensamma nämnaren hos alla deltagarna, oavsett titel, är att de tycker om ledarskap samt vill fortsätta att utveckla både sig själva och sin omgivning.
 
Innehåll
Under kursens två dagar går vi igenom 8 moduler
 
Agilt Ledarskap
Systemutvecklare har jobbat länge med agila metoder men vi blir hela tiden fler ledare som säger att vi är agila. Vad är agilt ledarskap och hur skiljer sig det mot traditionell organisation? Vad blir chefens roll i en agil organisation?
 
Komplexitetstänkande
Vad är komplexitetstänkande och varför för fungerar agil utveckling?
 
Ge kraft åt individen
Människor är de viktigaste delarna i en organisation och ledarna måste göra allt de kan för att hålla dem aktiva, kreativa och motiverade. Vad har vi för drivkrafter? Vad motivera oss? Vad har vi för grundläggande behov?
 
Bemyndiga teamen
Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och förtroende från ledningen. Vilka förutsättningar gäller och vad har vi för utmaningar? Hur fungerar det med styrning och delegering? Hur visas förtroende?
 
Att sätta ramar
Självorganisering kan leda till vad som helst. Det är därför nödvändigt att skydda människor och delade resurser samt att ge människor ett tydligt syfte och definierade mål. Hur lyckas vi med det och vilka verktyg kan användas?
 
Utveckla kompetens
Team kan inte uppnå sina mål om medlemmarna saknar kompetens och därför måste chefer/ledare bidra till utvecklingen av kompetensen. Hur gör vi?
 
Odla strukturer
Många team verkar inom ramen för en komplex organisation och därför är det viktigt att skapa strukturer som underlättar kommunikationen. Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation? Hur tänker vi kring generalisering vs specialisering?
 
Change Management 3.0
Change Management, förändringsledning, är något alla organisationer kämpar med. Är man inte under utveckling är man under avveckling och därför gäller det att jobba med ständig förbättring. I praktiken innebär detta att chefer/ledare ska agera som “change agents” och utveckla organisationen. Hur gör vi organisationen agil? Hur får vi medarbetare att vilja utvecklas? Hur få vi kunderna att acceptera agil metodik?

Pre-requisites

Förståelse för agile och vilja arbeta med ledarskap

BOOK

Course info

  • Course code: P110
  • Course duration: 2 days
  • Price: 17950 SEK

Course schedule

Malmö

Teachers

Bjorn Lindell
Bjorn Lindell

Share

  • Please share on LinkedIn
  • Please share on Facebook
  • Please share on Twitter

Contact us for details

040-6170720

info@edument.se

All prices excluding VAT

Copyright © Edument AB. All rights reserved.