Search, explore and find the perfect course for you

ITIL® Service Offerings and Agreements

ITIL® Capability Service Offerings and Agreements är en av fördjupningskurserna inom ITIL som tillhör Service Capability-inriktningen.

Syftet med kursen Service Offerings and Agreements är att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter som är aktuella för att genomföra faserna Strategi och Design i tjänstelivscykeln. Kursen är en passande fortsättning när ett företag vill ta nästa steg i att utveckla sitt arbetssätt och förbättra leveransen av effektiva IT-tjänster, där fokuset ligger i utformandet och paketeringen av tjänsterna.

  • ITIL

Target audience

Kursen riktar sig till alla som jobbar med IT på något sätt,från kravställare, beställare till leverantör. Exempel på befattningar ärprocessansvariga, tjänsteansvariga, förvaltningsledare, IT-chefer, IT-projektledareoch driftsansvariga m.fl.

Pre-requisites

ITIL Foundation V3 samt praktiska erfarenheter från IT-verksamhet eller Service Management.Viss tid på självstudier i samband med kursen är nödvändigt speciellt inför certifiering

Course info

Course code: P254
Duration: 4 days
Price: 20 900 SEK

Teachers

Freddie Larsson Freddie Larsson
Johan Hansson Johan Hansson

Share

Related courses

Contact us for details

+46 40 61 70 720
info@edument.se


All prices excluding VAT